Oleme koolituse ja coaching'u ettevõte. Me pakume klientidele nii indiviidi kui ka ettevõtte tasemel võimalust tõsta nende eneseteadlikkust ning mõjutada nende tulemuslikkust, et saavutada klientide mõtestatud töötamine.

Oleme välja kasvanud rahvusvahelisest võrgustikust YEBISU, mis koondab endas ettevõtteid ja haridusasutusi kaheksast Euroopa riigist ning mis sai alguse 2010. aastal. YEBISU eesmärgiks on töötajate võimestamine ja ettevõtete arendamine. Selleks on ühiselt välja töötatud Euroopas kõrget tunnustust leidnud süsteemid ja vahendid, kuidas mõista ja hinnata ettevõtlikkust ning töötajate käitumist.                       

ANU VAAGEN

Olen koolitaja ja coach. Mul on 7. taseme täiskasvanute koolitaja kutse. Lisaks koolitamisele on mul pikaajaline kogemus projektide kirjutamisel ja läbiviimisel ning organisatsioonide arengudokumentide koostamisel.
RAILI LAAS

Olen koolitaja ja coach (ACC). Olen lõpetanud ICFi akrediteeritud lahenduskeskse coaching’u koolituse. Coach’ina olen töötanud nii indiviidi kui ka meeskonna tasemel. Mul on rahvusvaheliste meeskondade juhtimise ja nõustamise kogemus.