OÜ YEBISU EESTI

info@yebisu.ee
+372 525 3228
+372 5566 2951

ANU VAAGEN

Olen koolitaja, mul on 7. taseme täiskasvanud koolitaja kutse. Lisaks koolitamisele on mul pikaajaline kogemus projektide kirjutamisel ja läbiviimisel ning organisatsioonide arengudokumentide koostamisel.
RAILI LAAS

Olen koolitaja ja coach. Olen lõpetanud ICFi akrediteeritud lahenduskeskse coaching’u koolituse. Coach’ina olen töötanud nii indiviidi kui ka meeskonna tasemel. Mul on rahvusvaheliste meeskondade juhtimise ja nõustamise kogemus.